چهارشنبه، ۱۸ تیر ۹۳ - ۰۳:۰۵

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در خرداد ماه سال 1393 عدد 195.6 را نشان می…

به گزارش مهر، مرکز
آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در خرداد ماه سال 1393
عدد 195.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13.7
درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (16.3) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به خرداد
ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 28.3 درصد است که نسبت به تورم
دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1393 (31.1) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 211.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 207.7 رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 30.5 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال
قبل 6.9 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه
منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 30.9 درصد است که نسبت
به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1393 (35.4) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خردادماه 93 به رقم 184.7 رسید که 1.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه
مشابه سال قبل 19.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد
ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26.1 درصد است که نسبت
به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1393 (27.6) کاهش یافته
است.(مهر)

جدول 27 ماهه تورم نقطه به نقطه و میانگین در روستاها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.