<p style="text-align: center;"> <img alt="Ubuntu 14.04" src="images/uploads/Image/93/01/29/ubuntu.jpg" style="width: 600px; height: 377px;" /></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;"> کم کم برای خرید تبلت، معیار انتخاب خود را باید تغیر دهید. iOS، اندروید، ویندوز و Ubuntu Touch بزودی انتخابهای ما میشوند. با عرضه Ubuntu 14.04 که بهبودهای نرمافزاری زیادی در زمینه استفاده از این سیستم عامل در تبلت را داشته است، نسخههای تجاری و عرضه فراگیر تر این سیستم عامل را بر روی تبلتها شاهد خواهیم بود.</p> </blockquote>

نسخه 14.04 از سيستم عامل اوبونتو منتشر شد : بهبودهای کلی، پیشرفت در همگرایی و پايداري بيشتر

<p style="text-align: center;">
<img alt="Ubuntu 14.04" src="images/uploads/Image/93/01/29/ubuntu.jpg" style="width: 600px; height: 377px;" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">
کم کم برای خرید تبلت، معیار انتخاب خود را باید تغیر دهید. iOS، اندروید، ویندوز و Ubuntu Touch بزودی انتخابهای ما میشوند. با عرضه Ubuntu 14.04 که بهبودهای نرمافزاری زیادی در زمینه استفاده از این سیستم عامل در تبلت را داشته است، نسخههای تجاری و عرضه فراگیر تر این سیستم عامل را بر روی تبلتها شاهد خواهیم بود.</p>
</blockquote>

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*