جمعه، ۲۹ فروردین ۹۳ - ۰۹:۰۰

<p style=”text-align: center;”>
<img alt=”Ubuntu 14.04″ src=”images/uploads/Image/93/01/29/ubuntu.jpg” style=”width: 600px; height: 377px;” /></p>
<blockquote>
<p style=”text-align: justify;”>
کم کم برای خرید تبلت، معیار انتخاب خود را باید تغیر دهید. iOS، اندروید، ویندوز و Ubuntu Touch بزودی انتخابهای ما میشوند. با عرضه Ubuntu 14.04 که بهبودهای نرمافزاری زیادی در زمینه استفاده از این سیستم عامل در تبلت را داشته است، نسخههای تجاری و عرضه فراگیر تر این سیستم عامل را بر روی تبلتها شاهد خواهیم بود.</p>
</blockquote>

<p style="text-align: center;">
<img alt="Ubuntu 14.04" src="images/uploads/Image/93/01/29/ubuntu.jpg" style="width: 600px; height: 377px;" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">
کم کم برای خرید تبلت، معیار انتخاب خود را باید تغیر دهید. iOS، اندروید، ویندوز و Ubuntu Touch بزودی انتخابهای ما میشوند. با عرضه Ubuntu 14.04 که بهبودهای نرمافزاری زیادی در زمینه استفاده از این سیستم عامل در تبلت را داشته است، نسخههای تجاری و عرضه فراگیر تر این سیستم عامل را بر روی تبلتها شاهد خواهیم بود.</p>
</blockquote>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.