چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۹۳ - ۰۷:۵۲

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست روند تجربه نگاری تربیتی با موضوع قدرت و تجربه با حضور علیرضا شفاه برگزار می شود. این…

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست روند تجربه نگاری تربیتی با موضوع قدرت و تجربه با حضور علیرضا شفاه برگزار می شود.

این نشست امروز 21 خردادماه از ساعت 16 در مؤسسه اشراق واقع در خیابان قرنی، بالاتر از خیابان طالقانی، خیابان اراک غربی، خیابان شهریور، خیابان دوم غربی، پلاک 2 برپا می شود.

خلاصه بحث شفاه به شرح زیر است:

چه چیز تجربه را در چشم اهل علم مهم کرده است؟ آیا تجربه به معنای رجوع به امور جزئی است؟ در نظریه های معرفت شناسی گفته شده که نظریه ها بر مشاهدات تقدم دارند. این حکم مخالف جزئی بودن تجربه است زیرا که نظریه ها اموری کلی هستند و اگر مشاهدات نظریه بار باشند جزئی بودنشان دچار مناقششه می شود.

از سوی دیگر تجربه را عموما رجوع به خارج دانسته اند در حالی که نتیجه ی دیگر تقدم نظریه حکم به سوبژکتیو بودن تجربه خواهد بود مگر آنکه نظریه ها را طور دیگری بفهمیم که غیرسوبژکتیو باشند. در هر صورت چنین دشواری هایی در تبیینِ تجربه وضعیت بغرنجی در فلسفه ی علم ایجاد کرده است. آیا می توان مساله را با رجوع به مفهوم قدرت و امر انضمامی قدری بهبود بخشید؟ شاید توجه به قدرتِ امر انضمامی دلیل حقیقی رجوع به تجربه باشد. در این صورت باید پرسید که در سایه ی چنین التفاتی تجربه چگونه باید فهمیده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.