پنجشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۹۳ - ۰۴:۳۴

به گزارش خبرنگارایرنا، فرماندارکلاله، در این جشنواره گفت: ایجاد رقابت سالم بین اسب داران، تشویق، به نگهداری وپرورش اسب وایجاد اشتغال پایدار را…

به گزارش خبرنگارایرنا، فرماندارکلاله، در این جشنواره گفت: ایجاد رقابت سالم بین اسب داران، تشویق، به نگهداری وپرورش اسب وایجاد اشتغال پایدار را ازجمله اهداف وانگیزه های برپایی جشنواره اسب اصیل ترکمن دراین شهرستان است.

محمدتقی قزل سفلی ˈ افزود: براساس آماردر استان گلستان 2هزار اسب نگهداری می شود که برپایی سالانه این جشنواره باعث شده که آمار اسبهای پرورشی و سیلمی درشهرستان کلاله به بیش از400 سر افزایش یابد، تاجائیکه درحال حاضرروستای صوفیان به پایتخت اسب منطقه مشهورشده است.

وی ، یکی ازمحورهای توسعه منطقه را پرورش اسب دانست وافزود: دولت به منظور توسعه صنعت پرورش اسب و ایجاد اشتغال پایدار ازعلاقمندان به این صنعت حمایت می کند.

مسابقه زیبایی جشنواره اسب اصیل ترکمن درصوفیان کلاله، دربخش های، کره های پای مادر(در2مرحله)، کره های یکساله مادیان، یکساله نریان،2 ساله مادیان، مادیان های 3تا5 ساله، نریان های3 تا 5ساله، مادیان های5 سال به بالاو نریان های سیلمی برگزارشد.

براساس اعلام هیات داوران دربخش زیبایی ودرگروه کره های پای مادرکه در2 بخش برگزارشد، کره های سردار و سایلن اول و کره های آیردین و آیلی نیزدوم شدند.

درگروه کره های یکساله نریان، ایل آی، ساواش و آتای صوفیان اول تاسوم شدند.

درگروه کره های یکساله مادیان، قره جوهر اول شد، سمیه ناز و سایرا نیز به ترتیب دوم وسوم شدند.

درگروه کره های2 ساله مادیان، جاویدان، ایران گل و تناز به ترتیب اول تا سوم شدند.

درگروه کره های2 ساله نریان، آرمان، شتتو و خان خوجه به ترتیب رتبه های اول، دوم وسوم را به

خود اختصاص دادند.

درگروه مادیانهای 3 تا 5ساله، اون بگی رتبه اول زیبایی را کسب کرد و نازتاتار وگون آی نیزبه ترتیب دوم وسوم شدند.

درگروه مادیان های 5 سال به بالا، توران وآیتکین به ترتیب اول ودوم شدند همچنین گوهر وماهم جان نیزمشترکا سوم شدند.

درگروه نریان های سیلمی اسب قره داغ عنوان اول را به خود اختصاص داد واسب های ستکس ودولدول نیزبه ترتیب رتبه های دوم وسوم راکسب کردند.

7478/622/

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.