سه شنبه، ۲۰ خرداد ۹۳ - ۱۱:۴۳

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰…

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰
ماده و ۲۳۰ تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به
مدت سه سال، نهایتا به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در
روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در
مواردی شامل رعایت “حقوق شهروندی”، “روند دادرسی” و “رسیدگی”، “حقوق متهم”،
“حق دفاع”، “وکیل”، “الزام ضابطین به همراه داشتن کارت ضابطیت در هنگام
ماموریت”، “تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان”، “بازجویی از زنان و افراد نابالغ
توسط ضابطان زن”، “تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن”،
“توجه به سازمان‌های غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم”، “جبران خسارت
ایام بازداشت پس از تبرئه” و “تشکیل پرونده شخصیتی” است.

در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی “ حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به تشریح نوآوری‌های این قانون پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:

از
جمله نوآوری‌های قانون جدید نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی است،
بطوری‌که از ماده یک تا هفت این قانون اصول حاکم بر دادرسی به صراحت آورده
شده و در ماده چهار آن نیز به اصل برائت و حاکمیت آن اشاره شده است.

در
این قانون فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعایت حقوق همه آحاد
جامعه در آن نهفته است و احضار اشخاص بدون وجود دلیل کافی را منع کرده است.

طبق ماده ۹؛ ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ
حدود الهی یا نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده مانند حد قذف و
قصاص است، شود.

علاوه براین، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در
قانون، از جمله موارد موقوفی تعقیب بوده که برابر ماده ۱۳ قانون جدید نسبت
به سایر موارد موقوفی تعقیب مندرج در قانون سابق اضافه شده است.

حق مطالبه خسارات معنوی، علاوه بر خسارات مادی، از دیگر نکات جدید مقرر در ماده ۱۴ این قانون است.

از
دیگر نوآوری‌های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی
است، برابر ماده ۲۵ به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل
دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و
دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل
می‌شود.

در این قانون ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت
و تعلیمات دادستان عمل می‌کنند. براین اساس، برابر ماده ۲۸ ضابطان
دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ
آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و
مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به
موجب قانون اقدام می‌کنند.

طبق ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری به
منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و
نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط
آموزش دیده زن صورت گیرد.

فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود در جهت
رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع
را به آنها اطلاع دهد، توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق
وی پایمال شود.

در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.

یکی
دیگر از نوآوری‌های قانون جدید توجه به سازمان‌های غیر دولتی است،‌ در
ماده ۶۶ به وضوح اعلام شده که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در حکم شاکی
ورود پیدا کنند.

در ماده ۲۵۵ آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

بهره‌مندی
از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت‌های حقوقی طبق ماده ۳۸ و ضرورت تفهیم فوری و
کتبی موضوع اتهام و دلائل آن به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از
دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد.

بازپرس در خصوص جرائم
سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه
چهار است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده
شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. 

صدور
حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست و
باید با امضای مقام قضایی باشد و در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت
داخلی و خارجی تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل وجود
ندارد.

در برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است.

برابر
ماده ۹۶ این قانون؛ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در
کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع
است، مگر در مورداشخاص زیر که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان
شهرستان، انتشار تصاویر و یا مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

*متهمان
به ارتکاب به جرائم عمدی موضوع بندهای الف، ب،پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون که
متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از
طریق دیگری، امکان دست یابی به آنان موجود نباشد.

* متهمان دستگیر
شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس
اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه
دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

به موجب تبصره ۱ ذیل ماده
۱۰۰ قانون جدید؛  درصورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به
تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر
دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می
شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت
فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

طبق
ماده ۱۰۱ این قانون؛ بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی
بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر،
تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد،
تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر
در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه
دیده اعمال می‌شود.

وفق ماده ۱۰۲ این قانون؛ انجام هرگونه تعقیب و
تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ
فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در منظر عام واقع شود و
یا دارای شاکی باشد که دراین صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا
اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.