شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۱۱:۳۶

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز گفت: وجود مواد آلي علاوه بر اين…

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز گفت: وجود مواد آلي علاوه بر اين كه نشان دهنده سلامت و كيفيت خاک است، شاخص مناسبي براي باروري آن به شمار مي آيد كه حاصل بر همكنش فرآيندهاي فيزيكي، شيميایي و بيولوژيكي خاک است.  

 سعید سلیمانی ضمن اشاره ای به نقش کود آلی در خاکدانه سازی افزود: ماده آلي با بهبود شرايط خاكدانه سازي، وضعيت تخلخل و نفوذ پذيري خاک را بهبود مي بخشد.

 وی تشریح کرد: مواد آلي در اثر معدني شدن مقدار قابل توجهي از عناصر غذایی پر مصرف و كم مصرف را در خاک آزاد نموده و به تغذيه متعادل گياه كمک زيادي مي نمايند.

سلیمانی مقدار مواد آلی خاک را با مدیریت زراعی مرتبط دانست و ادامه داد: مقدار مواد آلي خاک تابعي از عوامل مختلف منجمله اقليم، خصوصيات خاک، مديريت زراعي و… است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: واقع شدن ايران در منطقه خشک و نيمه خشک و استفاده از نهاده هایی مانند كود هاي شيميایی براي  دستيابي به عملكرد بالا ، سبب شده است تا اهميت مواد آلي كمتر در نظر گرفته شود به نحوي كه در بيش از 60 در صد خاک هاي زير كشت در ايران ميزان كربن آلي كمتر از يک در صد و در بخش قابل توجهي از كشور كمتر از 5/0 در صد باشد. 

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: زارعان و باغداران با استفاده از کود آلی شاهد کاهش تبخیر و همچنین افزایش ظرفیت نگهداری آب خواهند بود.

کامران یوسفی راد افزود: سیستم ریشه ای در خاک های محتوی کود آلی توسعه و تکامل یافته تَر است.

وی با اشاره به تاثیر کود آلی بر خاکدانه سازی در خاک تشریح کرد: خاکدانه سازی در خاک های حاوی کود آلی بهبود می یابد.

یوسفی راد ضمن بیان کاهش فرسایش خاک با کود آلی ادامه داد: بقایای گیاهی خام و موادآلی باقیمانده باعث کاهش سرعت باد و روانآب بر سطح خاک می شوند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: از کود آلی به عنوان مخزن عناصر غذایی برای گیاهان یاد می شود.

وی اظهار داشت: کود آلی را می توانیم به عنوان عاملی تاثیرگذار در ممانعت از پدیدار شدن دَرز و تَرَک در خاک دخیل بدانیم.

یوسفی راد از نقش کود آلی در کاهش سِلِه خاک گفت و تاکید کرد: کاهش سِلِه در خاک هایی با بافت سنگین از اثرات استفاده از کود آلی در خاک خواهد بود.

مدیر دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اذعان داشت: باغداران کودهای آلی را در افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک بی تاثیر نمی دانند.

احمد بایبوردی افزود: استفاده از بقایای گیاهی موجود در باغات اعم از برگ درختان، بقایای محصولات زیردرختی، علف های هرز و ضایعات محصولات باغی به جای کودهای شیمیایی باعث کاهش مصرف سموم، کود و آب و درنهایت تولید محصول سالم و تضمین سلامت جامعه خواهند شد.

وی با اشاره به افزایش غذایی خاک با استفاده از کود آلی تصریح کرد: افزایش ظرفیت تبدیل عناصر غذایی خاک و افزایش مواد غذایی در آن با استفاده از کودهای آلی در باغ به اثبات رسیده است.

بایبوردی از کاهش جمعیت آفات با بهره گیری از کود آلی گفت و ادامه داد: کاهش جمعیت آفات، جلوگیری از انتشار بیماری ها و افزایش مقاومت در مقابل آفات و بیماری ها را باید از آثار استفاده از کود آلی در باغ تلقی کنیم.

مدیر دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: کارشناسان افزایش عملکرد و بهبود کیفّیت محصولات باغی را از نتایج بهره گیری از کود آلی در باغ می دانند.

بایبوردی تاکید کرد: بهره گیری از کودهای آلی بهبود یافتن تهویه خاک باغ را نیز در پی دارد.

بر اساس این گزارش، كمک به برقراري توازن بين توليد و مصرف، از طريق تامين پيوسته و متعادل مواد آلي به درون سيستم، از شرايط اصلي حيات، پويايي و پايداري و بالاخره بازدهي يا بارخيزي مطلوب آن به حساب مي‌آيد. با توجه با اين كه ماده آلي قلب كشاورزي پايدار تلقي مي‌شود ضرورت افزايش تدريجي ميزان مواد آلي خاک هاي ايران بيش از پيش احساس مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.