دوشنبه، ۲۶ خرداد ۹۳ - ۱۱:۴۰

آسیاب خرابه یا به زبان آذربایجانی خارابا دییرماناولین آسیاب آبی ایران با هزار سال قدمت که آب سرچمشه آن از کوه کیامکی تامین…

آسیاب خرابه یا به زبان آذربایجانی خارابا دییرمان
اولین آسیاب آبی ایران با هزار سال قدمت که آب سرچمشه آن از کوه کیامکی تامین می شود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.