دوشنبه، ۰۲ تیر ۹۳ - ۰۹:۳۹

با فرارسيدن فصل گرما و اشتياق مسافران فصلي براي گردش و تفريح در مناطق شمالي كشور، سودجويان و فروشندگان املاك تلاش مضاعفي براي…

با فرارسيدن فصل گرما و اشتياق مسافران فصلي براي گردش و تفريح در مناطق شمالي كشور، سودجويان و فروشندگان املاك تلاش مضاعفي براي جذب مشتري در اين مناطق مي كنند.
آمار پرونده هاي قضايي مربوط به املاك شمال كشور (به عنوان نمونه دادگستري نشتارود) نشان دهنده اين واقعيت است كه سازمانها و ارگان هاي متولي امر مي بايست با نظارت دقيق تري نسبت به انتشار آگهي هاي فروش املاك در جرايد كثيرالانتشار كه با پيش پرداخت هاي4 الي 8 ميليون توماني و اقساط دوازده ماههمدعي ارايه سند، جواز و وام 18 ميليون توماني خريداران را تحت تاثير قرار مي دهند، اقدام كنند.

رعايت پنج نكته زير به شما كمك مي كند تا فريب آگهي هاي تبليغاتي و وعده هاي غير واقعي را نخوريد.

1- وضعيت املاك عرضه شده در طرح هاديمي بايست مشخص باشد. طرح هادي كه نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف را مشخص مي نمايد، نشان دهنده ارزش واقعي ملك عرضه شده مي باشد.بررسي موقعيت مكاني و آدرس دقيق ملك شامل محله، خيابان، كوچه و پلاك ثبتي، يكي از مقدمات اوليه پي بردن به اين مهم است.

2- بررسي عيني سند زمين و مطابقت آن با محل، متراژو سمت فروشنده كه مستلزم رجوع بهاداره ثبت منطقه مذكور است.

3- بررسي عيني مجوز ساخت و مطابقت با سند و محل زمين(طبق طرح هادي) كه مستلزم استعلام از بنياد مسكن و دهياري منطقه است.

4- بررسي عيني نامه اعطاي وام ساخت مطابق با زمين مذكور كه از سوي بنياد مسكن به سازندگان مناطق روستايي و شهري (طبق شرايط)پرداخت مي گردد و مستلزم استعلام از بنياد مسكن منطقه مذكور است.

5- هرگونه ارايه وجه پيش پرداخت و تنظيم قراردادبايد پس از بررسي موارد فوق صورت پذيرد.
تحقيقات نشان دهنده اين موضوع است كه برخي از فريب خوردگان حتي براي پيگيري قضايي تنها به دليل بعد مسافت و پرداخت هزينه هاي دادرسي و غيره كه اغلب بيشتر از مبلغ پيش پرداخت خريد زمين مذكور است، نسبت به پيگيري موضوع بي توجه اند. 

فرستنده: یک مخاطب تابناک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.