پنجشنبه، ۰۵ تیر ۹۳ - ۰۹:۰۸

هیربد نیازی در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت: امروز ظهر مقارن ساعت ۱۳:۳۰ در مسیر شمال به جنوب خیابان گاندی یکدستگاه خودرری…

هیربد نیازی در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:

امروز ظهر مقارن ساعت ۱۳:۳۰ در مسیر شمال به جنوب خیابان گاندی یکدستگاه خودرری وانت نیسان که اقدام به حمل  غیر اساندارد بار تیر آهن نموده بود باعث بروز فاجعه ای گردید که نزدیک بود به قیمت جان چند تن ازهموطنانمان تمام شود. بار تیرآهن سوار بر پشت وانت که هیچگونه مهاری نیز نداشت با ترمز راننده در شیب رو به جنوب خیابان گاندی از روی وانت به سمت ماشین جلویی پرتاب شد.

باعث تاسف است که این وانت در میسر حرکت خود تا رسیدن به محل اتقاق از جلوی مامورین زحمتکش راهنمایی و رانندگی عبور  کرده ولی اقدامی در خصوص توقیف این خودرو صورت نگرفته است !  حال آنکه اگر همین خودرو دارای پلاک زوج بود در همان ابتدای ورود به خیابان گاندی توسط مامورین وظیفه شناس راهنمایی و رانندگی اعمال قانون میگردید !

در همین مورد خاص یکی از مامورین درجه دار راهنمایی و رانندگی پس از  ۴۰ دقیقه در محل حادثه که منجر به مسدود شدن خیابان نیز گردیده بود حاضر شد و در جواب سوال اینجانب که چرا خودروی وانت در مسیرطی شده توسط همکاران راهنمایی و رانندگی توقیف نشده است ؟  به جمله  ُمن از کجا بدونم ُ بسنده و صحنه حادثه را بلافاصله ترک نمود !

اکثر همشهریان عزیز بارها و بارها شاهد اینگونه حمل غیراستاندارد بار توسط خوردروهای سواری و وانت بارها  بوده اند که در سایه بی مسئولیتی ماموران راهنمایی و رانندگی با جان مردم بازی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.