پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۹۳ - ۰۲:۰۲

  آلوارو نگردو خود را مستحق حضور در برزيل مي داند. وي در مصاحبه با خبرنگاران گفت: زماني که در آمادگي کامل هم…

  آلوارو نگردو خود را مستحق حضور در برزيل مي داند. وي در مصاحبه با خبرنگاران گفت: زماني که در آمادگي کامل هم به سر نمي بردم، بازي مي کردم اما اکنون شرايط تغيير کرده است و من کاملا آماده ام. قبلا هم در ابتداي فصل براي رسيدن به مرز آمادگي، نياز به پيشرفت هاي روحي و رواني داشته ام. اتفاقي که با خوب تمرين کردن و استفاده از موقعيت هاي گلزني، رخ داد و در آينده هم رخ خواهد داد.”

“رفتن به جام جهاني و حضور در ترکيب تيم ملي، آرزوي من است و مي تواند اتفاق بزرگي قلمداد شود. اتفاقي که براي رسيدن به آن خواهم جنگيد. به طور منظم بازي نکردن، باعث مي شود که سرمربي تيم ملي من را زياد نبيند اما من از هدفم منصرف نخواهم شد زيرا به رفتن به برزيل خوشبينم. مطمئنم که دل بوسکه هنوز به من اعتقاد دارد. من در تمرينات به سختي تلاش خواهم کرد و سعي مي کنم تا آنجا که امکان دارد گلزني کنم. من بايد همان آمادگي ابتداي فصل را از خود نشان دهم.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.