شنبه، ۲۸ تیر ۹۳ - ۱۲:۳۹

خدایا!سرافکنده، اما امیدوار، به درگاه رحمتت آمده امو پشیمان و گرانبار، به بخشایش بی مانند تو،چشم توقع دوخته ام. با هر چه که…

خدایا!
سرافکنده، اما امیدوار، به درگاه رحمتت آمده ام
و پشیمان و گرانبار، به بخشایش بی مانند تو،
چشم توقع دوخته ام.

با هر چه که نزدت آورده ام، به گذشت تو مشتاقم،
به کرامت و مهرت دلبسته ام
و فقط بر آن تکیه و اعتماد دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.