شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۰۴:۰۰

واکنش استثنايي مانوئل نوير در دقيقه 94 در مقابل ضربه ديدني کريم بن‌زما پيروزي شيريني را براي ژرمن‌ها به ارمغان داشت.

واکنش استثنايي مانوئل نوير در دقيقه 94 در مقابل ضربه ديدني کريم بن‌زما پيروزي شيريني را براي ژرمن‌ها به ارمغان داشت.

شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۰۴:۰۰

واکنش استثنايي مانوئل نوير در دقيقه 94 در مقابل ضربه ديدني کريم بن‌زما پيروزي شيريني را براي ژرمن‌ها به ارمغان داشت.

واکنش استثنايي مانوئل نوير در دقيقه 94 در مقابل ضربه ديدني کريم بن‌زما پيروزي شيريني را براي ژرمن‌ها به ارمغان داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.