پنجشنبه، ۲۴ مهر ۹۳ - ۰۵:۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری  ظهر پنج شنبه در ستاد تنظیم بازار  با اشاره به اینکه  واگذاری فعالیت های بازرسی اصناف ازسازمان…

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری  ظهر پنج شنبه در ستاد تنظیم بازار  با اشاره به اینکه  واگذاری فعالیت های بازرسی اصناف ازسازمان صنعت،معدن وتجارت به اتاق اصناف است افزود: بایدفعالیت بازرسان در این حوزه تعیین تکلیف شود تا مورد ابهامی وجود نداشته باشد.

انصاری خاطر نشان کرد:باتوجه به اجرای بند(ش)ماده 37 قانون نظام صنفی،چگونگی فعالیت بازرسان صنعت ومعدن که به حوزه اصناف منتقل می شوند، باید تعیین تکلیف شده و در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان زنجان افزود: باتوجه به تغییرات جدید وزارتخانه وبرنامه های اعلام شده درحوزه معاونت بازرسی این سازمان به اداره تبدیل شده است.

ناصر فغفوری با بیان اینکه،اجرای نظارت بهینه بر نرخ های اعلامی وجود دارد اظهار کرد: استفاده از امکانات اتاقهای اصناف و اختیارات و وظایف اتاقها و اتحادیه های صنفی مربوطه، نظارت عالیه  برعملکرد مدیریت بازرسی اتاق اصناف همگام باسیاستهای تبیین شده توسط ستاد تنظیم بازار قانون نظام صنفی است.

وی به واگذاری بازرسی اصناف اشاره کرد و گفت: دربخش خرده وعمده فروشی به اتحادیه ها و اصناف، نوعی خود کنترلی روانی دربازارایجاد می شود که این به سود مردم است.

سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان زنجان به برنامه ریزی موجود سازمان برای نظارت اشاره کرد و  گفت: نظارت برواحدهای تولیدی وتوزیعی غیرصنفی وخدمات دولتی وغیردولتی، سردخانه ها و انبار از دیگر اهداف اجرای این قانون است.

فغفوری به اجرای نظارت بهینه برنرخ های اعلامی تاکید کرد افزود: استفاده از امکان اتاقهای اصناف واختیارات و وظایف اتاقهاواتحادیه های صنفی مربوطه،نظارت عالیه برعملکرد مدیریت بازرسی اتاق اصناف همگام باسیاستهای تبیین شده توسط ستادتنظیم بازارازجمله اهداف اجرای ماده 37 قانون نظام صنفی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.