دوشنبه، ۱۶ تیر ۹۳ - ۰۳:۱۸

سرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران تابناک و از طریق ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir ) برای سایت…

سرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران تابناک و از طریق ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir )
برای سایت ارسال شده است. تابناک بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را
برای پاسخگویی سازمان و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که
نتیجه این پیگیری در قالب گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می
گردد.

طرح مشکل:

خواهشمند است مورد زیر در ارتباط با افزایش قیمت گاز را اطلاع رسانی و پیگیری نمایید:مطابق با قبض های پیوست مربوط به گاز، در انتهای هر قبض به صراحت بیان شده است که قیمت گاز بها از تاریخ 93/01/01 به میزان 20% افزایش یافته است. در صورتیکه اینگونه نیست. طبق فایل پیوست اول که مربوط به مشاعات می باشد برای دوره قبل مبلغ کل قابل پرداخت برای 3884 متر مکعب گاز 2115000 ریال می باشد که معادل 544.50 ریال برای هر متر مکعب می باشد. در قبض جدید مبلغ کل قابل پرداخت برای 4207 متر مکعب گاز 4106000 ریال می باشد که معادل  975.99ریال برای هر متر مکعب می باشد که این محاسبات افزایش 79.24% را نشان می دهد. البته این محاسبه تقریبی می باشد چون تعرفه قبض قبلی با رنگ زرد گرانتر از تعرفه قبض جدید با رنگ سبز می باشد و اگر دقیق تر محاسبه گردد میزان افزایش بیش از 79.24% می باشد.فایل پیوست دوم که مربوط به قبض واحد می باشد محاسبات یکسان نشان می دهد که بهای گاز 50.6%  افزایش یافته است.حال سوال اینجاست که آیا این افزایش قیمت قانونی است و اگر قانونی است چرا در پایین قبض بر خلاف واقع افزایش 20 درصد اعلام شده است.

پاسخ:

سلام علیکم
احتراما،عطف به نامه شماره 1278/ت مورخ93/03/21 ودرارتباط با افزایش قیمت گاز طبیعی بدینوسیله به اطلاع می رساند افزایش تعرفه گاز در بخش خانگی مبتنی بر مصوبه هیات محترم دولت برای مصارف دوره های سردوگرم به میزان 20%بوده که نسبت به متوسط نرخ ابلاغی مصوبه دولت در آغاز اجرای مرحله اول هدفمندسازی یارانه ها از ابتدای سالجاری به مورد اجرا گذاشته شده است.
علیهذا لازم است نگارنده محترم مطلب صورتحسابهای مورد نظر خویش را با مطالب مندرج در ذیل منطبق نموده تا انشاءا… رفع ابهام واشکال گردد.
1-جهت تعیین بهای گاز مصرفی جداول پلکانی دوره سردوگرم لحاظ نگردیده است.
2-مبلغ قابل پرداخت مندرج برری صورتحساب که منحصر به بهای گاز مصرفی دوره نبوده ومی تواند شامل بدهی دوره گذشته،ابونمان،عوارض و…باشد،ملاک محاسبه قیمت متوسط گاز مصرفی قرار گرفته است.
3-درشرایطی که بخشی از مصرف مشترک دوره قرائت صورتحساب با جدول فصل سرد وبخش دیگربا جدول فصل گرم محاسبه می گردد،متوسط گازبها با دوره ای که تمام مصرف مربوط به یک فصل می باشدمتفاوت خواهد بودواز محاسبه براساس جدول یک دوره نتیجه موردنظر حاصل نخواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.