چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۹۳ - ۰۴:۲۱

 ۸ ماه تحقيقات قضايي در يک پرونده جنايي، مشخص کرد که جوان افغاني در يک حادثه مستانه رانندگي جان باخته است و بدين…

 ۸ ماه تحقيقات قضايي در يک پرونده جنايي، مشخص کرد که جوان افغاني در يک حادثه مستانه رانندگي جان باخته است و بدين ترتيب اين پرونده رنگ و بوي تصادف گرفت.

به گزارش خراسان، ظهر روز دوشنبه گذشته متهماني که در ارتباط با يک پرونده جنايي دستگير شده بودند براي مشخص شدن زواياي پنهان «جسد پتو پيچ» توسط کارآگاهان پليس جنايي آگاهي خراسان رضوي به محل کشف جسد هدايت شدند تا در حضور قاضي ويژه قتل عمد چگونگي ماجرا را توضيح دهند.

اين در حالي بود که به دستور مقام قضايي، پزشک قانوني و کارشناس تصادفات رانندگي نيز در محل وقوع حادثه حضور داشتند تا زواياي مختلف اين پرونده مورد بررسي هاي کارشناسي نيز قرار گيرد.

 اين گزارش حاکي است: در ابتداي بازسازي صحنه حادثه، افسر پرونده مقابل دوربين قوه قضاييه قرار گرفت و گفت: مهر سال گذشته جسد پتو پيچ جواني حدود ۲۶ ساله در يکي از خيابان هاي فرعي گلشهر مشهد کشف شد که پس از انجام تحقيقات مشخص شد متوفي جواني افغاني است که موتورسيکلت و گوشي تلفن همراه وي به سرقت رفته است اما هيچ گونه آثار ظاهري ناشي از ارتکاب جنايت روي بدن متوفي ديده نمي شد.

پس از آن که به دستور «قاضي موحدي راد» جسد به پزشکي قانوني انتقال يافت، پزشکان اعلام کردند که جوان مذکور بر اثر شکستگي داخلي جمجمه و دنده جان باخته است که احتمال مي رود به دليل سقوط از ارتفاع و يا حادثه رانندگي باشد.

در عين حال مقدار زيادي مشروبات الکلي نيز در خون متوفي وجود دارد ولي ارتکاب جنايت را تحقيقات قضايي مشخص خواهد کرد. در اين هنگام و با دستور قاضي ويژه قتل عمد يکي از متهماني که در اين پرونده جنايي دستگير شده است پس از معرفي خود گفت: آن روز به همراه ۲ تن از دوستانمان براي خوردن مشروب به زمين هاي کشاورزي منطقه گلشهر رفتيم که متوفي در مصرف مشروبات بسيار زياده روي کرد. پس از آن هم گفت من خودم با موتورسيکلت به منزل مي روم. ما که نگران حال او بوديم پشت سر او حرکت کرديم ولي وقتي نزديک تپه ها رسيديم ديديم که او با موتورسيکلت سقوط کرده است. ما پيکر خاک آلود او را کنار چاه موتور برديم و صورتش را شستيم اما متوجه شديم که او ديگر نفس نمي شد. با گوشي تلفن همراهش به يکي از خواهرانش زنگ زديم اما او گفت: به ما مربوط نيست به برادرش بگوييد. برادر او نيز تلفن را پاسخ نداد. ديگر چاره اي نداشتيم و يک وانت گرفتيم و من پتويي را از منزلمان برداشتم جسد او را دور پتو پيچيديم. در اين هنگام يکي ديگر از دوستانمان (اشاره به متهم ديگر) موتورسيکلت او را با خود برد من هم جسد را تا نزديکي در خانه خواهرش بردم و همانجا روي زمين گذاشتم چون مشروب خورده بوديم مي ترسيديم که دستگير شويم به همين خاطر هم به پليس اطلاع نداديم.

 متهم ديگر پرونده نيز در ارتباط با سرقت موتورسيکلت متوفي گفت: موتور را به منزلم بردم و حدود ۲۰ روز از ماجرا گذشت، وقتي ديدم کسي سراغي از موتورسيکلت نمي گيرد آن را اوراق کردم و فروختم.

گزارش خراسان حاکي است: پس از اعترافات متهمان پزشک قانوني و کارشناس تصادفات، اظهارات آنان را منطبق با واقع دانستند و بدين ترتيب پرونده جنايي رنگ و بوي تصادف گرفت. در پايان نيز قاضي «موحدي راد» دستور داد متهمان براي رسيدگي به اتهامات مصرف مشروبات الکلي و سرقت روانه زندان شوند تا اين پرونده مراحل قانوني خود را طي کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.