چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۹۳ - ۱۱:۲۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه سیروس نوروزی سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی شهرستان کنگاور را 44 هزار و 850 هکتار دانست…

به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه

سیروس نوروزی سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی شهرستان
کنگاور را 44 هزار و 850 هکتار دانست و گفت: از این میزان 3350 هکتار باغ و
مابقی اراضی زراعیاست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور افزود: سالانه
حدود 372 هزار و 840 تن انواع محصولات کشاورزی در این شهرستان تولید می شود که از
این میزان 52 هزار و 300 تن محصولات دامی، 17هزار تنمحصولات باغی و 303 هزار
و 540 تن محصولات زراعیاست.

نوروزی در ادامه کلزا را یکی از محصولات کشاورزی
شاخص شهرستان کنگاور دانست و گفت: این شهرستان با کشت سالانه 2400 هکتار کلزا از نظر عملکرد در واحد سطح و
تولید رتبه نخست استان را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از هفت هزار تن کلزا
در این شهرستان تولید می شود، متوسط عملکرد کلزا در کنگاوررا 3700 کیلوگرم
در هکتار دانست.

نوروزی چغندرقند را یکی دیگر از محصولات شاخص
شهرستان دانست و گفت: سالانه 1700 هکتار از اراضی شهرستان کنگاور زیر کشت این
محصول می رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور تعداد کلنی های
زنبور عسل در این شهرستان را 53 هزار کلنی دانست و گفت: سالانه 325 تن عسل در این
شهرستان تولید می شود./س


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.