یکشنبه، ۱۸ خرداد ۹۳ - ۰۷:۵۰

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی در نیمه دوم…

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح
های عمرانی در نیمه دوم سال گذشته را اعلام کرد. بر اساس این گزارش،
کمترین و بیشترین درصد تغییرات متوسط دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های
عمرانی و ملی و استانی در سطح استان تهران در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به تفکیک
هر گروه، نسبت به نیمه ی قبل (نیمه اول ۱۳۹۲) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه
دوم ۱۳۹۱) بیان شده است.

 

گروه کارگری، شامل ۲ قلم است که هر دو قلم، متوسط دستمزد نیروی انسانی شان
در این دوره با دوره قبل افزایش داشته، بیشترین افزایش مربوط به «کارگر
ساده» با ۳.۳ درصد است.

 

کاشی کار شامل ۲ قلم از دستمزد انواع کاشی کاران است. هر دو قلم این گروه
دارای افزایش نسبت به دوره پیش هستند که “کاشی کار درجه دو” با ۱.۹ درصد
افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر دارد.

 

گروه سیم کش ساختمان با ۳ قلم از دستمزد انواع سیم کش ساختمان، همگی
افزایش دستمزد داشته اند. در این میان بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی
مربوط به “سیم کش درجه دو ساختمان” با ۶.۰ درصد و کمترین افزایش متوسط
دستمزد ساعتی مربوط به “استادکار سیم کش ساختمان” با ۴.۳ درصد است.

 

دو قلم گروه نقاش ساختمان هم افزایش دستمزد را داشته است. در این میان
بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نقاش درجه دو ساختمان» با ۲.۴
درصد می شود./خبر انلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.