سه شنبه، ۲۷ خرداد ۹۳ - ۰۳:۲۴

سلامت نیوز :معاون درمان وزارت بهداشت گفت: آمار و ارقام نجومی که در مورد کارانه پزشکان گفته می شود صحت دارد، استادان دانشگاه…

سلامت نیوز :معاون درمان وزارت بهداشت گفت: آمار و ارقام نجومی که در مورد کارانه پزشکان گفته می شود صحت دارد، استادان دانشگاه که مطب ندارند و تمام وقت در بخش دولتی کار می‌کنند، کارانه زیر ۱۰ میلیون تومان می‌گیرند و کارانه پرستاران نیز حدود چند صد هزار تومان است.

محمدآقاجانی در گفت و گو با فارس درباره بازتوزیع منابع بعد از اجرای طرح تحول سلامت افزود: منابعی که برای طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده است در واقع جزئی از طرح هدفمندی یارانه‌هاست و هدف اصلی آن کاهش هزینه‌های پرداختی و فرانشیزی است که مردم باید برای درمان بپردازند.

وی ادامه داد: با این وجود به علت افزایش حجم کاری کارکنان مراکز درمانی با استفاده منابع جدید به زودی دستورالعمل بازتوزیع منابع به پرسنل در قالب افزایش کارانه ابلاغ می‌شود و حقوق دریافتی پزشکان، پرستاران و همه کارکنان مراکز درمان دولتی بر اساس حجم خدمات، نوع خدمات و کارایی فرد و بیمارستان افزایش می‌یابد.

معاون وزیر بهداشت در مورد میزان فعلی کارانه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی توضیح داد: آمار و ارقام نجومی که بعضاً درباره میزان کارانه پزشکان گفته می‌شود صحت ندارد، پزشکان متخصص و اساتید دانشگاه که مطب ندارند و تمام وقت در بیمارستانهای دولتی کار می‌کنند، کارانه زیر 10 میلیون تومان می‌گیرند.
وی گفت: کارانه پرستاران نیز بر همین نسبت بر اساس شرایط بیمارستان، شلوغی و خلوتی آن، تعداد بیماران، نوع خدمات و میزان فعالیت متفاوت است، مثلاً کارانه پرستاران در یک بیمارستان در مناطق کم جمعیت ممکن است 100 هزار تومان باشد و در بیمارستان شلوغ و پر مریض چند صد هزار تومان و گاهی به بین یک تا دو میلیون تومان می‌رسد.

آقاجانی تأکید کرد: آمار و ارقام نجومی که در مورد کارانه پزشکان در بیمارستانهای دولتی ارائه می‌شود، صحت ندارد و پرداخت کارانه پزشکان کاملاً تابع میزان کارکرد آنها، حجم خدمات، نوع بیماران و تعداد بیماران است.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که با توزیع منابع جدید بعد از اجرای طرح تحول سلامت چقدر به کارانه پزشکان و پرستاران اضافه می شود، اضافه کرد: فعلاً نمی توانیم رقم دقیقی را اعلام کنیم و این افزایش کاملاً تابع شرایط هر بیمارستان و حجم فعالیت آن است اما بعد از حدود 6 ماه از اجرای این طرح می‌توانیم با جمع بندی اطلاعات متوسط افزایش پرداختی‌ها را اعلام کنیم.

وی تأکید کرد: با این وجود باید این نکته را یادآور شویم که هدف از اجرای طرح تحول سلامت، افزایش پرداختی به پرسنل نیست بلکه هدف آن کاهش فراشیز و هزینه پرداختی مردم و بهبود کیفیت خدمات است اما چون به هر حال بار کاری پرسنل افزایش پیدا کرده، نظام بازتوزیع منابع به کارکنان نیز اجرایی می‌شود و همه پرسنل اعم از پزشکان، پرستاران و سایر کادر پیراپزشکی بر اساس شاخص های اعلام شده دریافتی بیشتری خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.