جمعه، ۰۶ تیر ۹۳ - ۰۵:۵۴

فرید با بیان اینکه کار در حوزه محیط زیست کاری تخصصی است گفت : نباید انتظار داشت که ما هر نوع طرح و…

فرید با بیان
اینکه کار در حوزه محیط زیست کاری تخصصی است گفت : نباید انتظار داشت که ما هر نوع
طرح و ایده ای که در رابطه با بهره برداری و ساماندهی مناطق ارائه می شود را
بپذیریم و اجرا کنیم ، در برخی از سالها در این زمینه لطمات زیادی به محیط زیست
وارد شده است ، طرح های این حوزه باید کارشناسی ، دقیق و منطبق بر زیست بوم مناطق
باشد.

معاون دفتر
زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین بر لزوم تعریف منابع
مالی برای توسعه گردشگری و حفاظت و بازسازی مناطق زیست محیطی و زیست بوم ها نیز
تاکید کرد و گفت : استفاده خردمندانه از محیط زیست می تواند ما را به ساماندهی
بهتر مناطق و حفاظت و احیای این مناطق رهنمون شود.

این کارگاه
آموزشی با حضور کارشناسانی از استان های جنوب و غرب کشور به مدت سه روز در شیراز
ادامه دارد و به بررسی نقش جوامع محلی در مدیریت مناطق زیست محیطی می پردازد.

   در کارگاه توجیهی اجرای طرح های مدیریت مناطق در شیراز افزود: متاسفانه تا کنون برنامه جامعی برای اجرای طرح های مدیریت مناطق و مدیریت یکپارچه تدوین نشده و این موضوع به بهره برداری بهینه از مناطق زیست محیطی صدمه زده است .
 
فرید با بیان اینکه کار در حوزه محیط زیست کاری تخصصی است گفت : نباید انتظار داشت که ما هر نوع طرح و ایده ای که در رابطه با بهره برداری و ساماندهی مناطق ارائه می شود را بپذیریم و اجرا کنیم ، در برخی از سالها در این زمینه لطمات زیادی به محیط زیست وارد شده است ، طرح های این حوزه باید کارشناسی ، دقیق و منطبق بر زیست بوم مناطق باشد.
 
معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین بر لزوم تعریف منابع مالی برای توسعه گردشگری و حفاظت و بازسازی مناطق زیست محیطی و زیست بوم ها نیز تاکید کرد و گفت : استفاده خردمندانه از محیط زیست می تواند ما را به ساماندهی بهتر مناطق و حفاظت و احیای این مناطق رهنمون شود.
 
این کارگاه آموزشی با حضور کارشناسانی از استان های جنوب و غرب کشور به مدت سه روز در شیراز ادامه دارد و به بررسی نقش جوامع محلی در مدیریت مناطق زیست محیطی می پردازد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.