سه شنبه، ۱۷ تیر ۹۳ - ۰۵:۲۴

  محمد قانبیلی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن افزایش شمار تصفیه خانه ها در شهرستانها ی کشور در راستای ایجاد سازکار…

 

محمد قانبیلی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن
افزایش شمار تصفیه خانه ها در شهرستانها ی کشور در راستای ایجاد سازکار مناسب برای
ساماندهی فاضلاب های شهری را عاملی مهم به منظور افزایش منابع زیر زمینی و تبدیل
آنها به مراکز تغذیه استانها دانست وگفت : افزایش منابع زیر زمینی با ابزار
ساماندهی ساختار فاضلاب های شهری سایه مشکل کم آبی را از فضای استانها و
شهرستانهای کشور کنار خواهد زد .

عضو شورای عالی استانها کم آبی را یکی از معضلات در سیستم
کشاورزی استانها به عنوان یکی از ابزار های مهم توسعه برشمرد و تصریح کرد : بیشتر
مزارع کشاورزی در کشور بخاطر کم آبی و کاهش ذخایر آبی از سیستم تولید خارج شده اند
و این موضوع سطح درآمد های کشور را در حوزه اقتصادی کاهش داده است و این موضوع سدی
برای تحقق اهداف نهفته بر بدنه سیاست اقتصاد مقاومتی تلقی می شود 

قانبیلی با تاکید بر اینکه صنعت و کشاورزی در جریان سیاست
اقتصاد مقاومتی دو رکن اساسی محسوب می شوند ، اضافه کرد : صنعت و کشاورزی که این
مقوله هم در بستر صنعت پدید آمده است با برخورداری از چرخه تولید خوب و در حال
گردش به عنوان اهرم های توسعه کشور در برابر تحریم ها سیست اقتصاد مقاومتی را شکل
می دهند .

عضو شورای عالی استانها در خاتمه اظهار داشت : ساماندهی
مراکز صنعتی و ورود آنها به شبکه استاندارد سازی با برخورداری از قالب لکه های
صنعتی و بازگشت به چرخه صنعت کشور ، باید به شکل یک سیاست کلی در درون سیاست های
مدیریت در استانها و شهرستانها در راستای تحقق هدف کلان کشور دست یابی به توسعه
پایدار جاری و ساری شود ./س

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.