شنبه، ۰۳ خرداد ۹۳ - ۰۵:۵۵

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اصول فقه اسلامی Principles of Islamic Jurisprudence» توسط محمد هاشم کمالی نویسنده نام آشنای مطالعات اسلامی از کشور…

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اصول فقه اسلامی Principles of Islamic Jurisprudence» توسط محمد هاشم کمالی نویسنده نام آشنای مطالعات اسلامی از کشور مالزی نگاشته شده است.

چاپ نخست کتاب به سال 1991 باز می گردد. هر چند این کتاب به دلیل استقبال شایان توجه از آن، تا کنون چندین بار منتشر گردیده است. چاپ سوم کتاب، که در تهیه این متن مورد رجوع قرار گرفت، در سال 2005 منتشر گردیده است و حاوی 550 صفحه می باشد. یادآوری این نکته نیز قابل توجه است که در آخرین چاپ این کتاب فصل «مقاصد شریعت» به انتهای آن افزوده شده است.

کتاب اصول فقه اسلامی را باید در عداد اصلی ترین و مهمترین منابع نگاشته شده به زبان انگلیسی در حوزه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانست. تمرکز کتاب، هم چنان که از نام آن مشخص است، بر دانش اصول فقه است؛ اگرچه در مواقعی، مباحث فقهی و مطالب متناظر حقوقی آن نیز در آن راه یافته است و مورد توجه نویسنده واقع گردیده است.

کتاب اصول فقه اسلامی در دانشگاه های متعدد و متنوعی، از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و شرق آسیا، تدریس می شود و، ای بسا بتوان گفت، به مثابه یکی از اصلی ترین منابع مطالعاتی فقه و حقوق اسلامی در فضای اسلام پژوهی انگلیسی مورد مراجعه قرار می گیرد.

هدف کتاب اصول فقه اسلامی توضیح عقلانیت منجر به استنباط احکام توسط مسلمانان از طریق کتاب و سنت است؛ این هدف که به ادعای نویسنده کتاب باید آنرا هدف دانش اصول فقه دانست، بر کل کتاب سایه افکنده است و نحوه ارایه مباحث و چند و چون چینش مطالب کتاب را سامان بخشیده است.

نویسنده کتاب، دانش اصول فقه را پیچیده ترین دیسیپلین مطالعات فقهی معرفی می کند و از آن به مثابه راهی یاد می نماید که میان کتاب و سنت از یک سوی و حقوق مبتنی بر دین، از سوی دیگر، کشیده شده است.

با توجه به آنکه این کتاب با هدف نگارش متنی دانشگاهی و آموزشی تدوین یافته است. نویسنده می کوشد تا تقریبا همه مباحث مهم و مرکزی در دانش اصول فقه را توضیح دهد.

وی مشخصا بر منطق روش شناختی حاکم بر مباحث و مضامین اصول فقهی متمرکز می شود و در مسیر توضیح هر بحث و باب اصول فقه، مثالهایی را ذکر می کند که به فهم نحوه عملکرد ایده های برآمده از دل این دانش در فرایند پر افت و خیر تولید حکم فقهی کمک می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.