پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۹۳ - ۰۷:۱۰

سرعت چرخش سیاره مشتری که سریعترین سیاره در منظومه شمسی است، حدود47 هزار کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت دوران زمین…

سرعت چرخش سیاره مشتری که سریعترین سیاره در منظومه شمسی است، حدود47 هزار
کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت دوران زمین نیز تقریبا 1700 کیلومتر
در ساعت است.

طول روز در سیاره بتاپیکتوریس ب فقط 8 ساعت است در حالی که در سیاره مشتری ده ساعت و در زمین طول روز 24 ساعت است.

دانشمندان که نتایج اکتشاف خود را در مجله “نیچر” منتشر کردند، حدود 1800
سیاره خارج از منظومه شمسی کشف کردند؛ اما اطلاعات آنها درباره این سیاره
ها اندک است و فقط محدود به شکل گیری این سیاره ها و چگونگی چرخش آنهاست.

سیاره بتاپیکتوریس ب یکی از بهترین مطالعات دانشمندان نسبت به دیگر سیاره
های جدید است؛ این سیاره یکی از 12 سیاره ای است که دانشمندان توانستند
مستقیما بدون ابزارهای رصد غیرمستقیم، آنها را رصد کنند.

” برنهارد براندل” استاد ستاره شناسی در دانشگاه لیدن در هلند و یکی از
پژوهشگرانی که توانستند این سیاره جدید را کشف کنند، گفت: اگر اطلاعات
بیشتری درباره دیگر سیاره ها مانند میزان حرارت و اتمسفر و سرعت دوران آنها
کسب کنیم، در آن هنگام متوجه می شویم که چقدر موقعیت سیاره ما در جهان
منحصر به فرد است.

سیاره جدید تقریبا 3000 برابر سیاره زمین و 7 برابر سیاره مشتری است که بزرگترین سیاره در منظومه شمسی ماست.

سن این سیاره جدید حدود 20 میلیون سال است در حالی که سیاره زمین حدود 4.5 میلیارد سال سن دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.