یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۹۳ - ۰۸:۳۶

“اران الیک” مدیر این پروژه و دانشمند علوم ژنتیک دانشگاه شیفیلد انگلستان گفت: در DNA اطلاعات گسترده و مفصلی چون تاریخ تحول و مهاجرت…

“اران الیک” مدیر این پروژه و دانشمند علوم ژنتیک دانشگاه شیفیلد
انگلستان گفت: در DNA اطلاعات گسترده و مفصلی چون تاریخ تحول و مهاجرت و
اطلاعات مربوط به ژن های مختلط نهفته است و حتی با این ابزار می توان
اطلاعات دقیقی درباره وطن اصلی انسان ها به دست آورد.

این برنامه “الیک”، ژن های فرد را احیاء کرده و بعد از تحلیل ژنتیک اقدام
به مقایسه آن با ژن های پایه جهانی و ثبت نمونه های ژنتیک می کند. بعد با
مقایسه این نمونه ها با ژن های افراد مستقر در یک مکان جغرافیایی می توان
مکان زندگی گذشتگان بسیار دور افراد را شناسایی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.