پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۹۳ - ۰۷:۲۰

جواني که با ريختن طرح دوستي و دادن وعده ازدواج، ۸۰ميليون تومان کلاهبرداري کرده بود دستگير شد. به گزارش خراسان، زن جواني با…

جواني که با ريختن طرح دوستي و دادن وعده ازدواج، ۸۰ميليون تومان کلاهبرداري کرده بود دستگير شد.

به گزارش خراسان، زن جواني با مراجعه به شعبه ۴۰۴ بازپرسي مجتمع قضايي شهيد هاشمي نژاد شکايت خود را از خواستگار قلابي اين گونه مطرح کرد: من کارمند يک مجتمع درماني هستم و متهم به بهانه داشتن مريضي که به مراجعه ماهيانه به مرکز درماني نياز دارد پس از گرفتن شماره همراه من از همکاران، با من تماس گرفت و با چرب زباني کم کم طوري وانمود کرد که قصد ازدواج با من را دارد، و طي چهار ماه رابطه دوستي با من با دادن وعده گرفتن وام و داشتن مشکلات خانوادگي از من مبلغ ۸۰ميليون تومان گرفت تا اين که يک روز زن جواني طي تماس تلفني با من ادعا کرد همسر کلاهبردار است. من که متوجه دروغ بودن تمام حرف هاي خواستگار قلابي شده بودم با او تماس گرفتم و قصد پس گرفتن پولم را داشتم که با تهديد وي روبه رو شدم.

بازپرس باقري پس از شنيدن صحبت هاي مالباخته و بررسي پرونده پس از صدور دستور مسدودکردن حساب کلاهبردار دستور جلب متهم فراري را صادر کرد.

خانواده شاکي با دريافت حکم جلب متهم توانستند پس از چند روز جست و جو وي را در يکي از خيابان هاي مرکزي مشهد شناسايي کنند که وي توسط ماموران دستگير شد. متهم که در مقابل مستندات بازپرس پرونده راهي براي کتمان حقيقت نداشت کلاهبرداري از زن جوان را پذيرفت.

 درحالي که پرونده در شعبه ۴۰۴ همچنان در حال رسيدگي بود يک نفر ديگر نيز به شاکيان وي اضافه شد: او در موردي ديگر خود را مامور يک از نهادهاي دولتي معرفي کرده بود و به بهانه اعزام خارج ازنوبت به حج به کلاهبرداري حدود پنج ميليون و پانصد هزار توماني از يک زوج جوان اقدام کرده بود. متهم پس از رسيدگي به پرونده کلاهبرداري دوباره به زندان منتقل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.