چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۹۳ - ۰۷:۵۶

مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی و متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه را برای مناطق…

مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی و متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه را برای مناطق شهری تهران را اعلام کرد.

به گزارش فارس با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر سازی باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی

بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر متر مربع یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 42469 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 2،6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10،5 درصد کاهش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل24،5درصد افزایش  و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41،5درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهردای تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 84091 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 14637 هزار ریال  در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10870 هزار ریال در منطقه 19 و حداکثر 196541 هزار ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 1 با 6/8 درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 21 با 8/0 درصد دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 36587 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0/3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7/0 درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 3/59 درصد افزایش  و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3/24 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 76781 هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود 18404 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 7164 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 212588 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 5/11 درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 7/0 درصد دارای کمترین سهم هستند.

متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه

 متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 157201 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 1/9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/4 درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبلی 1/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/63 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ  اجاره‌ ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، 253412 ریال در منطقه یک و کمترین آن 82788 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 21600 ریال در منطقه 20 و حداکثر 890841 ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 4/13 درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 6/1 درصد دارای کمترین سهم می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.