یکشنبه، ۲۹ تیر ۹۳ - ۰۲:۴۲

پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در خصوص لزوم گفتمان و گفتگوی انتقادی در جوامع در عصر حاضر به خبرنگار…

پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در خصوص لزوم گفتمان و گفتگوی انتقادی در جوامع در عصر حاضر به خبرنگار مهر گفت: جوامع در دنیای امروز نیاز دارند که فضای بحث و گفتگو در آن وجود داشته باشد. در واقع وجود گفتمان در یک جامعه باعث می شود تا آن جامعه رقابتی شود.

وی در ادامه یادآور شد: در واقع از رهگذر وجود گفتمان در یک جامعه است که اقتصاد، تولید، سازندگی، توسعه، همکاری و هماهنگی میان اجزای مختلف یک جامعه شکل می گیرند.

برنده جایزه معتبر “لوی اشتراوس” در ادامه تصریح کرد: وجود گفتمان به معنای گفتگوی انتقادی در یک جامعه باعث می شود تا آنچه که سنتهای دگم و اشتباه هستند مورد نقادی قرار گیرند و در چنین فضایی آن سنتهایی که بتوانند جواب انتقاد را بدهند پابر جا بمانند.

وی تأکید کرد: برای نمونه در کشوری چون کره شمالی شاهد هستیم که مردم اگرچه زنده هستند و در حال زندگی هستند ولی کیفیت زندگی آنها بالا نیست.

استاد دانشگاه دوک آمریکا در ادامه افزود: در طول زمان جوامع عادتهایی از محدود کردن گفتمان در عرصه عمومی را گسترش داده اند اما این منجر به یک زندگی مناسب و خوب برای مردمشان نشده است.

مؤلف «نیهیلیسم قبل از نیچه» در پایان تأکید کرد: در واقع این موضوع باید درسی برای جوامع باشد تا از گفتمان و گفتگوی انتقادی در جامعه خود حمایت کنند.

مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است. «هگل»، «هایدگر»، «بنیان تاریخ» و «نیهیلیسم قبل از نیچه» از جمله کتابهای او هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.