دوشنبه، ۰۲ تیر ۹۳ - ۰۹:۵۹

 ˈسعید لیلازˈ اقتصاددان با اشاره به اینکه همکاری میان قوا برای مبارزه با فساد شرط لازم است اما کافی نیست گفت: برای مقابله…

 ˈسعید لیلازˈ اقتصاددان با اشاره به اینکه همکاری میان قوا برای مبارزه با فساد شرط لازم است اما کافی نیست گفت: برای مقابله با فساد نیازمند کوچک کردن تصدی و دخالت دولت در اقتصاد کشور هستیم.

سعید لیلاز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه بدون همکاری سه قوه مبارزه با فساد معنی ندارد گفت: قوه مقننه باید قانونگذاری کند و از طرفی بر اجرای قانون نظارت کند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه باید موارد تخلف را پیگیری کند و قوه مجریه هم می تواند بیش از هر چیز با مقررات و نظارت بر دستگاههای اجرایی با فساد برخورد کند.

لیلاز با اشاره به اینکه همکاری میان قوا برای مبارزه با فساد شرط لازم است اما کافی نیست گفت: گسترش فساد در هر جامعه ای به اندازه و سهم دخالت دولت در اقتصاد همچنین میزان استبداد بستگی دارد؛ به هر میزانی که در جامعه ای دموکراسی کمتری حاکم باشد فساد بیشتر و برعکس با افزایش دموکراسی فساد در آن جامعه کمتر می شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: امروز فشارهای سیاسی به دولت روحانی موجب شده که سالم ترین دولت اقتصادی پس از انقلاب در ایران باشد؛ به دلیل اینکه فشارها موجب می شود این دولت مراقب رفتارش باشد. در دولت خاتمی نیز شاهد همین مسئله بودیم.

وی افزود: در دولت احمدی نژاد بیشترین دخالت در اقتصاد صورت می گرفت و کسی اجازه نقد دولت را نداشت؛ به همین دلیل هم فاسدترین دوره تاریخ بود.

به گفته لیلاز در آن دوره که حتی مجلس نیز توسط رییس قوه مجریه نادیده انگاشته می شد کسی هم نمی توانست به دولت اعتراضی بکند و به همین ترتیب فساد در جامعه شکل گرفته بود.

وی وجود جناح های مختلف در حاکمیت را موجب نظارت بیشتر و فساد کمتر دانست و گفت: یکدست شدن حاکمیت معنایی جز گسترش فساد ندارد؛ هر گاه در ایران حکومت یکدست شده، فساد نیز اوج گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.