شنبه، ۱۰ خرداد ۹۳ - ۰۶:۵۶

به گزارش میهن پست -معاون سابق سیاسی وزارت کشور در خصوص استعفای خود با بیان اینکه فکر کردم ابتکار جدیدی در حوزه سیاسی…

به گزارش میهن پست -معاون سابق سیاسی وزارت کشور در خصوص استعفای خود با بیان اینکه فکر کردم ابتکار جدیدی در حوزه سیاسی نمی‌توانم انجام دهم، اظهار داشت: پس از انتخاب استانداران و استقرار تیم جدید در وزارت کشور دوره ماموریت خود را در وزارت کشور تمام شده تلقی کردم.
به  نقل از مهر، سیدکاظم میرولد پس از پایان نشست شورای معاونین وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: سرنوشت ما، سرنوشت سربازان انقلاب است. سربازان از ابتدا در انقلاب بوده اند و تا زمانیکه حیات دارند، در خدمت انقلاب خواهند بود و بنده نیز چنین شرایطی دارم.

وی افزود: زمانی که آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر انتخاب شدند، به دلیل دوستی قدیمی که با ایشان داشتم از بنده دعوت کردند که برای همکاری به وزارت کشور بیایم.

میرولد ادامه داد: با توجه به اینکه از دوران بازنشستگی‌ام گذشته برای دوره موقتی به وزارت کشور آمدم تا استقرار کامل وزیر کشور در وزارتخانه و همچنین انتخاب استانداران به ایشان کمک کنم.

معاون سابق سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه شب عید بهترین زمان رفتنم از وزارت کشور بود، گفت: با توجه به اینکه تیم جدید با مدیریت خوب توانست به خوبی مستقر شود و استانداران نیز انتخاب شدند من نیز دوره ماموریت خود را تمام شده تلقی کردم و اجازه خواستم که از وزارت کشور بروم.

سید کاظم میر ولد

سید کاظم میر ولد

وی با بیان اینکه فکر می کنم ابتکار جدیدی در حوزه سیاسی نمی توانم انجام دهم، تصریح کرد: من از وزیر خواهش کردم به نوع دیگری به کشور خدمت کنم.

میرولد در پاسخ به این سوال که بعد از استعفا مشغول به چه کاری خواهید شد؟، خاطز نشان کرد: من بازنشسته هستم، اما وزیر دستور فرمودند در کارهای توسعه ای به وزارت کشور کمک کنم.
توضیحات میرولد در مورد رفتنش از وزارت کشور
معاون سابق سیاسی وزارت کشور در خصوص استعفای خود با بیان اینکه فکر کردم ابتکار جدیدی در حوزه سیاسی نمی‌توانم انجام دهم، اظهار داشت: پس از انتخاب استانداران و استقرار تیم جدید در وزارت کشور دوره ماموریت خود را در وزارت کشور تمام شده تلقی کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم میرولد پس از پایان نشست شورای معاونین وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: سرنوشت ما، سرنوشت سربازان انقلاب است. سربازان از ابتدا در انقلاب بوده اند و تا زمانیکه حیات دارند، در خدمت انقلاب خواهند بود و بنده نیز چنین شرایطی دارم.

وی افزود: زمانی که آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر انتخاب شدند، به دلیل دوستی قدیمی که با ایشان داشتم از بنده دعوت کردند که برای همکاری به وزارت کشور بیایم.

میرولد ادامه داد: با توجه به اینکه از دوران بازنشستگی‌ام گذشته برای دوره موقتی به وزارت کشور آمدم تا استقرار کامل وزیر کشور در وزارتخانه و همچنین انتخاب استانداران به ایشان کمک کنم.

معاون سابق سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه شب عید بهترین زمان رفتنم از وزارت کشور بود، گفت: با توجه به اینکه تیم جدید با مدیریت خوب توانست به خوبی مستقر شود و استانداران نیز انتخاب شدند من نیز دوره ماموریت خود را تمام شده تلقی کردم و اجازه خواستم که از وزارت کشور بروم.

وی با بیان اینکه فکر می کنم ابتکار جدیدی در حوزه سیاسی نمی توانم انجام دهم، تصریح کرد: من از وزیر خواهش کردم به نوع دیگری به کشور خدمت کنم.

میرولد در پاسخ به این سوال که بعد از استعفا مشغول به چه کاری خواهید شد؟، خاطز نشان کرد: من بازنشسته هستم، اما وزیر دستور فرمودند در کارهای توسعه ای به وزارت کشور کمک کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.