یکشنبه، ۲۷ مهر ۹۳ - ۰۵:۱۳

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر یکشنبه در همایش خانواده کانون تربیت در یاسوج افزود: انتخابات انجمن اولیاء ومربیان در دوهزار…

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر یکشنبه در همایش خانواده کانون تربیت در یاسوج افزود: انتخابات انجمن اولیاء ومربیان در دوهزار آموزشگاه استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: تعادل و تعامل خانه و مدرسه باعث هماهنگی وعدم بروز تعارض رفتاری در دانش آموزان می شود.

زارع پور با اشاره به هفته پیوند اولیاء ومربیان و تقارن آن با هفته بهداشت روان و تربیت بدنی گفت: باید محور تربیت برمبنای تقویت باورهای دینی باشد تا به اهداف عالی دست یابیم.

وی با بیان اینکه تربیت فرآیند چندکانونی است، تصریح کرد: ارتباط مدرسه به عنوان یکی ازکانونهای اجتماعی با خانواده به عنوان مهمترین کانون برای دستیابی به تربیت یک ضرورت است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: سنگ بنای تربیت در خانواده شکل می گیرد وخانواده مهمترین کانون تربیت در جامعه است.

زارع پور افزود: انجمن اولیاء ومربیان مهمترین بستر تحقق مشارکت خانواده ها درآموزش وپرورش و مجرای شکل گیری همسویی بین این دو نهاد است.

مدیر آموزش و پرورش بویراحمد هم دراین آئین گفت: بنای روزگار بربنای خانواده استوار است وبنای خانواده دنیای زیباست که باید به آن توجه کرد.

محمدرضا شریعتی افزود: درهفته پیوند اولیاء ومربیان در بیش از 400آموزشگاه بویراحمد بیش ازسه هزار و500نفراز اولیاء دانش آموزان به عنوان اعضای انجمن های اولیاء ومربیان انتخاب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین آئین همچنین پیام وزیر آموزش وپرورش به مناسبت هفته پیوند اولیاء ومربیان از سوی رئیس گروه انجمن اولیاء ومربیان آموزش وپرورش استان قرائت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.