سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۹۳ - ۰۵:۴۵

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی آقاجانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه همایش افزود: از این تعداد مقاله تنها هفت مقاله…

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی آقاجانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه همایش افزود: از این تعداد مقاله تنها هفت مقاله برای ارائه سخنرانی انتخاب شد و بقیه مقالات بصورت پوستر ارائه می شود.

دبیر علمی  این همایش با اشاره به اینکه یكي از مشخصه هاي دنياي امروز تغيير و يكي از مشخصه هاي مهم تغيير، تازگي و نوگرايي است گفت: ديگر نمي توان با تجربيات و امكانات و منابع گذشته در رقابت با سايرين به موفقيت دست يافت، و بر ريسك هاي ناشي از وقايع آينده چيره شد، بلكه در اين رهگذر سازمان هايي پيروزند كه انديشمندانه آينده را نه پيش بيني بلكه بسازند.

آقاجانی افزود :براي پذيرش تغيير در سازمان ها و باور نياز به تازگي و نوگرايي، سازمان ها ناگزيرند كه هم تازگي و نوگرايي را بفهمند و هم عنصر كشنده بر سر راه خود يعني عادات و باورهاي خود را از ميان بردارند.

رئیس مرکز رشد و واحدهای فن آور دانشگاه مازندران اظهار کرد: با بررسي بحران ها و تحولات حال حاضر جهان مي توان نتيجه گرفت كه آينده زودتر از گمان ما تبديل به زمان حال مي شود و شناسايي آن و حتي شناخت آن گذر از شرايط كنوني به شرايط مطلوب را ممكن تر مي سازد و اينچنين است كه با برداشته شدن موانع بر سر راه، دنيا وارد مرحله جديدي از جهاني شدن شده است.

دبیر علمی  دومین همایش کارآفرینی و رقابت پذیری   ادامه داد: در اين مرحله تمامي شركت ها ناگزيرند از حالت منفعلانه خارج شده و فعالانه  ویژگی های جهانی شدن را برگزينند از اين رو ديگر حاشیه امنی برای شركت هاي غیر رقابتی حتی در بازارهای داخلی وجود نداشته و محصولات رقابتی رقبا می تواند در مناطق و کشورهای بسیار دور دست تولید شود و به درون منازل تولید کنندگان غیررقابتی نفوذ نموده و مورد مصرف قرر گیرد.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین رقابت پذیرسازی شركت ها دیگر یک انتخاب نبوده و نیاز اساسی و شرط بقاء و ماندگاری امروز و فردای شركت ها در کنار بنگاه های جهانی است و از طرفي عنصر اطلاعات و دانش محور شدن سازمان ها كه از طريق كارآفريني در حال وقوع است و سازمان ها براي مواجهه با رقابت هاي روزافزون ناگزير به توجه و فراگيري آن شده اند.

آقاجانی ادامه داد: اين مهم خود مي تواند در پذيرش تغيير و روآوري به تازگي و نوگرايي نقش بسزايي را ايفا نمايد و از اين طريق رابطه اي تنگاتنگ ميان آينده پژوهي و كارآفريني كه هر دو به دنبال حداكثر نمودن فرصت ها به جهت دستيابي به مزيت هاي رقابتي هستند، به وجود مي آيد.

رئیس مرکز رشد و واحدهای فن آور دانشگاه مازندران تصریح کرد:هر چند ميزان دقت و معرفت افزايي مطالعات آينده همواره مورد ترديد و اشكال بوده است اما تلاش براي فهم بيشترين ميزان از آينده پيش روي را گسترش مي دهد.

دبیرعلمی این همایش کارآفرینی و رقابت پذیری پایدار، رقابت پذیری و شرکتهای دانش بنیان، منابع انسانی و رقابت پذیری، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی، خوشه های صنعتی و مزیت رقابتی، مزیت رقابتی صنعتی و معدنی و کارآفرینی، کارآفرینی سبز و رقابت پذیری،کارآفرینی و اکوتوریسم، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی و رقابت پذیری، آموزش عالی، کارآفرینی و رقابت پذیری و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی و رقابت پذیری  را از محورهاي این همایش برشمرد.

وی تصریح کرد: تقویت رقابت پذیری صنایع با توجه به مولفه های کارآفرینی، شناساندن رابطه مثبت میان رقابت پذیری و کارآفرینی، شناخت ویژگیهای عمومی یک رفتار کارآفرینانه از منظر رقابت پذیری صنایع، شناخت عوامل کلی موفقیت و شکست در نوآوری و ایجاد یک شرکت نوپا ، درک امور مربوط به ایجاد و ارائه یک طرح کسب و کار جدید با توجه به رقابت پذیری صنایع و شناسایی، ارزشیابی و کسب منابع دانش فنی در ایجاد کسب و کار کارآفرینانه با توجه به مولفه های رقابت پذیری از اهداف این همایش هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.