سه شنبه، ۲۰ خرداد ۹۳ - ۰۳:۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در جمع روسای شبکه های بهداشتی و درمانی استان فارس، اظهار داشت: تحول نظام سلامت…

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در جمع روسای شبکه های بهداشتی و درمانی استان فارس، اظهار داشت: تحول نظام سلامت برای ارایه خدمات بهتر ضروری بود که خوشبختانه در حوزه درمان اجرایی شده و به دنبال اجرا نمودن این تحول در حوزه بهداشت با راه اندازی شبکه جامع و همگانی سلامت هستیم.

وی بیان کرد: در تحول نظام سلامت به دنبال تحقق پنج هدف هستیم که بر مبنای آنها سلامت مردم را ارتقا دهیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ارتقای سلامت مردم، بهبود کیفیت خدمت، رضایت مردم و کارکنانی که خدمت ارایه می کنند، همچنین با توجه به بالا بودن هزینه های سلامت در دنیا، عدالت و کنترل قیمت از اهدای تحول نظام سلامت است.

وی با قدردانی از رئیس و سایر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه راه اندازی پزشک خانواده شهری در استان فارس، افزود: با توجه به اینکه نظام ارجاع در فارس در حال اجراست، این استان آمادگی بیشتری دارد و زمینه در آن فراهم است تا شبکه جامع و همگانی سلامت را راه اندازی نماید.

سیاری با تاکید بر لزوم اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع، گفت: اجرای این طرح در استان فارس قابل تقدیر است و مشکلات آن نیز به تدریج رفع می شود ، همانگونه که مشکلات امروز نسبت به آغاز کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: شبکه جامع همگانی با مدیریت شبکه بهداشت و درمان و ارایه خدمات سطح یک ، دو و سه اجرا می شود و استان فارس در اجرای این شبکه و فراهم کردن زمینه دسترسی به خدمات برای همگان، می تواند پیش قدم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.