پنجشنبه، ۰۵ تیر ۹۳ - ۰۷:۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی متوسلین با بیان اینکه در سه ماهه امسال تعداد 4 هزار و 656 ولادت در این استان…

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی متوسلین با بیان اینکه در سه ماهه امسال تعداد 4 هزار و 656 ولادت در این استان ثبت شده است افزود: شهرستان طارم  با 197 ولادت و شهرستان سلطانیه با 155ولادت و نیز شهرستان خرمدره با 332 ولادت به ترتیب با افزایش 16.57و13.97و 9.21 درصدنسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افزایش ولادت را در سطح استان به خود اختصاص دادند.

وی کمترین آمار ولادت را اعلام کرد و افزود: بخش زنجانرود با 92 ولادت وشهرستان ماهنشان با120 ولادت وهمچنین شهرستان ایجرودنیزبا161 ولادت به ترتیب با کاهش 28.13 و 14.89 و12.02 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمترین ولادت را در استان ثبت کرده‌اند.

آمارافزایش 13.04 درصدی وفاتها در سه ماهه امسال در استان زنجان    

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: در سه ماهه امسال تعداد هزار و 396 وفات در این استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد هزارو 235 وفات بود؛افزایش 13.04 درصدی را نشان می دهد.

 سید موسی متوسلین با بیان اینکه در سه ماهه امسال تعداد هزار و 396 وفات در این استان ثبت شده است تصریح کرد: بخش افشار با 31 وفات و بخش انگوران با 96وفات و نیز بخش زنجانرود با 34 وفات به ترتیب با افزایش 47.62و33.36و 25.93 درصدنسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افزایش وفات را در سطح استان به خود اختصاص دادند.

وی کمترین آمار وفات را اعلام کرد و افزود: شهرستان سلطانیه با 30 وفات وشهرستان طارم با 48 وفات به ترتیب با کاهش 33.33 و 7.69درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمترین وفات را در استان ثبت کرده‌اند.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان در ادامه به ثبت وفات ها در مهلت قانونی (10روزه ) اشاره کردوافزود : یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری داشتن آمارهای بروز هست لذا در این راستا ثبت احوال  استان زنجان در سه ماهه امسال توانسته با98.83 درصد وفاتها را درمهلت قانونی به ثبت برساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.67 درصد رشد نشان می دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.