نتایج جستجو برای :خورشید

کشف ۴۵ سیاره فراخورشیدی دارای ویژگی‌های مشابه زمین

سیاره فراخورشیدی

ستاره شناسان “دانشگاه فنی لولئو” سوئد در مطالعه اخیرشان ۴۵ سیاره در حال چرخش به دور ستارگان دور دست را پیدا کرده‌اند که دارای ویژگی‌های مشابه زمین از جمله جو مشابه و آب مایع هستند.

متن کامل »