Articles posted by Aelham Aelham

آشنایی با فواید هیجان انگیز ورزش ایروبیک یا هوازی و انواع آن

Aelham Aelham | جمعه، ۱۴ مرداد ۱ - ۰۶:۵۹

تمرینات هوازی یا ایروبیک شرایط قلبی عروقی مناسبی را برای افراد فراهم می‌کند. انجمن قلب آمریکا حداقل 30 دقیقه ورزش قلبی عروقی را…