هوا فضا

بشقاب پرنده های ناشناس که پنتاگون برای نخستین بار تصاویر آنها را منتشر کرده

بشقاب پرنده های ناشناس

برای تماشای نخستین تصاویر از بشقاب پرنده های ناشناس که به تازگی توسط پنتاگون منتشر شده آماده هستید؟ اشیائی روی هوا در حال پرواز که هیچکس اطلاعات و جزئیاتی از آنها وجود ندارد.

متن کامل »