پنجشنبه، ۱۹ تیر ۹۳ - ۰۷:۳۹

سلامت نیوز: اتفاق تلخي كه براي چند دانش آموز در ماه گذشته افتاد و خبرساز شد، اگرچه اتفاق تازه يي نبود اما توانست…

سلامت نیوز: اتفاق تلخي كه براي چند دانش آموز در ماه گذشته افتاد و خبرساز شد، اگرچه اتفاق تازه يي نبود اما توانست با انعكاس خود مسوولان سازمان آموزش و پرورش را به تصميم درستي رساند كه مي تواند در پيشگيري از اتفاقات اينچنين بسيار موثر واقع شود. تا سال ها نه از سوي خانواده ها، نه مدارس و نه سيستم آموزشي نسبت به چنين اتفاقاتي اعتراض و پيگيري اتفاق نمي افتاد و كودكاني كه قرباني آزار جنسي مي شدند در اين سكوت بيشتر آسيب مي ديدند.

آموزش حقوق جنسي به كودكان و تقويت مهارت «نه» گفتن به آنان در مقابل رفتاري كه در حوزه دين، اخلاق و قانون به شدت تقبيح شده، سلاحي به دست كودكان مي دهد تا از خود در مقابل بيماران جنسي مراقبت كنند.
مساله و آسيب جنسي عليه كودكان در همه جاي دنيا وجود دارد و خاص كشورهاي خاصي نيست. كشورهايي توانسته اند اين مساله را حل، كم و يا قابل پيشگيري كنند، كه از آن تابوزدايي كنند. آنها فهميدند كه پنهان كردن عفونتي در جامعه، فقط اجازه سرايت عفونت به ريشه ها را مي دهد و هيچ فايده يي نه به حال قربانيان آن دارد، نه براي جامعه.
بي شك مساله اجراي اين آموزش، شيوه ارائه آن و جزييات ديگر اهميت دارد، اما نتيجه هر چه باشد، تا اينجاي كار مهم اين است كه سازمان آموزش و پرورش قدم اصلي را براي مقابله با مساله برداشته است. اين سازمان تجربه كوتاهي در ارائه اين آموزش ها (البته با هدف پيشگيري از اچ آي وي/ ايدز) در آخرين ماه هاي دولت هشتم داشت، كه متاسفانه مغلوب نگاه هاي تنگ نظرانه شد و به بايگاني رفت. حال اين اميد وجود دارد كه با فرصت زيادي كه دولت روحاني در اختيار دارد اين طرح اجرايي شود. آن نگاهي كه مانع اجراي طرح اول شد مدعي بود كه اين آموزش ها غيراخلاقي است و اميدواريم اين دولت بتواند منتقدان را قانع كند كه كار غيراخلاقي تر اين است كه كودكان مان را با دست خود در دامن انواع آسيب ها رها كنيم.
ما به بچه هاي مان «نه» گفتن را ياد نمي دهيم. كودك خوب از نظر فرهنگ تربيتي ما كودك «چشم»گو است و نه كودكي كه «نه» مي گويد. آموزش و پرورش مي تواند اين فرهنگ اشتباه را تغيير دهد و به ما بزرگسالان هم ياد دهد كه به كودك حق نه گفتن و نپذيرفتن چيزي كه دوست ندارد را بدهيم. كودكاني كه امروز نه گفتن را به عنوان يكي از مهارت هاي زندگي ياد مي گيرند نه فقط در مقابل آسيب ها و خشونت هاي جنسي، كه حتي رنج هاي زيادي كه هر كدام از ما تا به امروز كشيده ايم، به خاطر تعارف ها، به خاطر هراس مان از نه گفتن، تجربه نخواهند كرد.
مساله آزار جنسي كودكان يكي از مسائل جدي براي نهادهاي مدني است كه در راستاي حقوق كودك فعاليت مي كنند. اين نهادها تجارب ارزشمندي در آموزش كودكان براي كسب مهارت دفع اين آسيب ها دارند. همچنين اين نهادها توانسته اند مربيان و خانواده هاي بسياري را به نفع سلامت جنسي كودكان آموزش دهند. تصور مي كنم با توجه به سال ها فعاليت مستمر و مفيد اين نهادها، اين موضوع فرصت خوبي براي همكاري دولت با نهادهاي مدني ايجاد كند. دولت مي تواند از پتانسيل ان جي او ها در آموزش اين مهارت استفاده كند. فراموش نكنيم كه جمهوري اسلامي ايران يكي از امضاكنندگان پيمان نامه حقوق كودك و مقاوله نامه هاي بين المللي نظير منع بدترين اشكال بهره كشي از كودكان است. در همه اين تعهدات بين المللي بحث آموزش حقوق جنسي و پيشگيري از تعرض به كودكان طرح شده و مورد توجه بوده است.
فارغ از اينكه سازمان آموزش و پرورش تا كجا در ارائه اين خدمات آموزشي وعده داده شده توسط معاونت پرورشي خود پيش رود، فارغ از اينكه چند دانش آموز بتوانند تحت آموزش قرار گيرند، فارغ از اينكه از تجربه هاي آزموده نهادهاي مدني استفاده شود يا نه و با اميد به اينكه در مورد اين سري از آموزش ها تفاوتي بين دانش آموزان دختر و پسر وجود نداشته، از صميم قلب آرزو مي كنيم سازمان آموزش و پرورش در راه درستي كه پيش گرفته موفق باشد.
منبع: روزنامه اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.