آرشیو برچسب: ÷ایان یارانه نقدی

جزئیات اجرای طرح جدید و خداحافظی با یارانه نقدی

به گزارش میهن پست – یک هفته پس از انتشار خبر ویژه مهر از برنامه دولت برای تبدیل یارانه نقدی به غیرنقدی با اختصاص کارت اعتباری انرژی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت این خبر را به طور رسمی تائید کرد.

متن کامل »