شغل نشان

برچسب‌ "آبزی ناشناخته دریایی"

جوراب دریایی موجود اسرار آمیز ساکن اقیانوس ها + عکس

چنگیز قیاسی | شنبه 17 بهمن 94 - 09:53

جوراب دریایی موجود اسرار آمیز است که به گفته دانشمندان هنوز پس از حدود شصت سال راز آن را که در اعماق دریا…