آرشیو برچسب: آبی-هفت

آیا معمای پدیده آبی-هفت blue seven phenomenon حل خواهد شد ؟

پدیده آبی-هفت

آیا معمای پدیده آبی-هفت blue-seven phenomenon حل خواهد شد ؟ این سوالی است که از سال ۱۹۷۰ ذهن دانشمندان و محققان را به خود مشغول که و آنها هنوز هم برای آن جواب قانع کننده ای ندارند. برای بررسی بیشتر این موضوع در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »