آرشیو برچسب: آب آشامیدنی امارات از یخ های قطب

پروژه تامین آب آشامیدنی امارات از یخ های قطب جنوب کلید می خورد !

آب آشامیدنی امارات

تامین آب آشامیدنی امارات یکی از چالش های بزرگ و پیش روی سیاستمدارن این کشور محسوب می شود اما این روزها یک پروژه عجیب در این کشور در حال مطالعه است که اجرایی کردن آن زمانبر و در نوع خود بی نظیر است ، پروژه ای که شاید طرفداران محیط زیست نیز با آن مخالفتی به عمل آورند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »