شغل نشان

برچسب‌ "آب آشامیدنی امارات"

پروژه تامین آب آشامیدنی امارات از یخ های قطب جنوب کلید می خورد !

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۹۶ - ۱۰:۱۰

تامین آب آشامیدنی امارات یکی از چالش های بزرگ و پیش روی سیاستمدارن این کشور محسوب می شود اما این روزها یک پروژه عجیب…