شغل نشان

برچسب‌ "آب در بین سیارات منظومه شمسی"

سهم کم زمین از تقسیم آب در بین سیارات منظومه شمسی !

مهتاب کیانی | پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 97 - 09:05

آب در بین سیارات منظومه شمسی به گونه ای تقسیم شده است که زمین با وجود حیاتش در مقایسه ایم موضوع به قولی…