شغل نشان

برچسب‌ "آب دو میلیارد ساله"

کشف آب دو میلیارد ساله در معدن کیدماین منطقه اونتاریو کانادا !

چنگیز قیاسی | شنبه 27 آذر 95 - 05:14

کشف آب دو میلیارد ساله در معدن کیدماین منطقه اونتاریو کانادا در حالی توسط پژوهشگران کانادایی صورت گرفته است که این آب در…