آرشیو برچسب: آب دو میلیارد ساله

کشف آب دو میلیارد ساله در معدن کیدماین منطقه اونتاریو کانادا !

آب دو میلیارد ساله

کشف آب دو میلیارد ساله در معدن کیدماین منطقه اونتاریو کانادا در حالی توسط پژوهشگران کانادایی صورت گرفته است که این آب در واقع جز قدیمی ترین آب موجود در کره زمین است که تا به امروز توسط بشر کشف شده است. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »