آرشیو برچسب: آب شدن یخ‌‌های ‌قطب جنوب

آب شدن زود هنگام یخ‌‌های ‌قطب جنوب سرعت گرفته است ؟

آب شدن زود هنگام یخ‌‌های ‌قطب جنوب

آب شدن زود هنگام یخ‌های قطب جنوب همواره دانشمندان حوزه محیط زیست را نگران کرده و این که یخ‌های قطب جنوب چقدر تاب می‌آورند نیز موضوعی است که باید برای جلوگیری از رخداد این فاجعه ای بزرگ آن را مدیریت کرد؟ اگر چه آب شدن یخ‌های قطب جنوب امری تعیین‌کننده در افزایش سطح دریاها و اقیانوس‌هاست اما عواقب خطرناک آن مدت‌هاست دانشمندان و ناظران زیست محیطی را به خود مشغول کرده است.با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »