شغل نشان

برچسب‌ "آب شدن یخ‌‌های ‌قطب جنوب"

آب شدن زود هنگام یخ‌‌های ‌قطب جنوب سرعت گرفته است ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۱۵ فروردین ۹۵ - ۰۹:۴۱

آب شدن زود هنگام یخ‌های قطب جنوب همواره دانشمندان حوزه محیط زیست را نگران کرده و این که یخ‌های قطب جنوب چقدر تاب…