شغل نشان

برچسب‌ "آب و هوای مریخ"

کدام شرایط جوی مریخ اقامت فضانوردان را در این سیاره به خطر می اندازد ؟

طاهره تکش | جمعه، ۱۹ آبان ۹۶ - ۱۱:۱۰

شرایط جوی مریخ دارای ویژگی هایی است که به گفته دانشمندان حتما اقامت فضانوردانی که قصد سفر به این سیاره را خواهند داشت…