شغل نشان

برچسب‌ "آتشفشان خندان کیلاویا"

آتشفشان خندان کیلاویا در هاوایی را تماشا کنید ؟

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 13 مرداد 95 - 10:45

آتشفشان خندان کیلاویا در هاوایی یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان در یکی از مرگبارترین فوران‌های خود، یک لبخند شیطنت‌آمیز را به نمایش گذاشت.کوه…