شغل نشان

برچسب‌ "آتشفشان خندان"

آتشفشان خندان کیلاویا در هاوایی را تماشا کنید ؟

چنگیز قیاسی | چهارشنبه، ۱۳ مرداد ۹۵ - ۱۰:۴۵

آتشفشان خندان کیلاویا در هاوایی یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان در یکی از مرگبارترین فوران‌های خود، یک لبخند شیطنت‌آمیز را به نمایش گذاشت.کوه…