آرشیو برچسب: آثارتاریخی

کشف تونل مخفی در مجموعه هرم ماه مکزیک

هرم ماه

هرم ماه Pirámide de la Luna نام دومین هرم بزرگ از یک مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در تئوتیهواکان است. اما اکنون اسکن های جدیدی که در این مکان انجام شده نشان می دهد یک تونل زیر زمینی در زیر آن وجود دارد. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »