شغل نشان

برچسب‌ "آثارتاریخی"

کشف تونل مخفی در مجموعه هرم ماه مکزیک

سعید ارجمندی | چهارشنبه 21 تیر 96 - 08:42

هرم ماه Pirámide de la Luna نام دومین هرم بزرگ از یک مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در تئوتیهواکان است. اما اکنون اسکن…