شغل نشان

برچسب‌ "آخرین نسخه چاپی روزنامه انگلیسی ایندیپندنت"

دنیای مجازی آخرین نسخه چاپی روزنامه انگلیسی ایندیپندنت را ورق زد ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 08 فروردین 95 - 10:36

ایندیپندنت روزنامه ی صبح بریتانیا و چاپ لندن است و این روزنامه در اکتبر ۱۹۸۶ تاسیس و نام آن نیز به عنوان روزنامه‌ای معروف…