آرشیو برچسب: آخرین نسخه چاپی روزنامه انگلیسی ایندیپندنت

دنیای مجازی آخرین نسخه چاپی روزنامه انگلیسی ایندیپندنت را ورق زد ؟

ایندیپندنت روزنامه ی صبح بریتانیا و چاپ لندن است و این روزنامه در اکتبر ۱۹۸۶ تاسیس و نام آن نیز به عنوان روزنامه‌ای معروف و معتبر در کشور انگلیسی در میان سایر روزنامه های کشور دیده می شود که این روزها و به دلیل تسلیم شده در مقابل دنیای مجازی آخرین نسخه چاپی خود را منتشر و انگلیسی ها دیگر روزنامه‌ای چاپی به نام ایندیپندنت را لمس نخواهند کرد و از این پس تنها به شکل اینترنتی فعالیت می کند. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »