شغل نشان

برچسب‌ "آداب رفتار اجتماعی"

کارهای ممنوعه ای که انجام آن در جمع ناخوشایند تحقیرآمیز است ؟

مهتاب کیانی | سه‌شنبه 04 اردیبهشت 97 - 10:34

کارهای ممنوعه زیادی هستند که افراد نباید آن ها را در جمع انجام دهند. چرا که آداب و رفتار خوب در ذات انسان‌…